Den Sociale Virksomhed

Totalkommunikation

92 views
Filmen viser, hvordan man på Geelsgårdskolen arbejder med talemaskiner til børn og unge, som på grund af deres funktionsnedsættelser har svært ved at udtrykke sig.