Den Sociale Virksomhed

Børneungecenter for Rehabilitering

156 views
September 08, 2015
Mød 15-årige Jessica, der er en af de daglige brugere på Børneungecenter for Rehabilitering, der hjælper børn og unge med erhvervet hjerneskade. Efter en hjernetumor og kemobehandling har hun de seneste 10 måneder gjort gevaldige fremskridt via centerets tværfaglige tilbud.