Den Sociale Virksomhed

Blindecenter Bredegaard - Mobility, høreobservation og synsobservation

27 views
January 13, 2015
Blindecenter Bredegaard – et botilbud og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne mennesker. Ser her, hvordan Bredegaard arbejder med mobility, høreobservationer og synsobservationer.